ترجمه مقاله سیستم تشخیص و اجتناب از تهاجم در رایانش ابری

  • عنوان انگلیسی: An intrusion detection and prevention system in cloud computing: A systematic review
  • ترجمه عنوان: سیستم پیشگیری و تشخیص نفوذ در محاسبات ابری: یک مرور نظام مند
  • سال انتشار: 2013
  • تعداد صفحه متن انگلیسی: 17
  • تعداد صفحه ترجمه: 42
  • مجله یا انتشارات: مجله شبکه و برنامه های کاربردی کامپیوتر
  • عبارات و کلمات کلیدی: مقالات رایانش ابری با ترجمه, تشخیص و اجتناب از تهاجم, رایانش ابری, هستی شناسی, تصحیح هشدار, نیازمندی های سیستم
  • لینک خرید ترجمه: کلیک کنید

بخشی از متن انگلیسی

The distributed and open structure of cloud computing and services becomes an attractive target for potential cyber-attacks by intruders. The traditional Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) are largely inefficient to be deployed in cloud computing environments due to their openness and specific essence. This paper surveys, explores and informs researchers about the latest developed IDPSs and alarm management techniques by providing a comprehensive taxonomy and investigating possible solutions to detect and prevent intrusions in cloud computing systems. Considering the desired characteristics of IDPS and cloud computing systems, a list of germane requirements is identified and four concepts of autonomic computing self-management, ontology, risk management, and fuzzy theory are leveraged to satisfy these requirements.

بخشی از ترجمه

چکیده ترجمه

ساختار باز و توزیع شده ی سرویس ها و رایانش ابری را می توان یکی از اهداف مدنظر مهاجمین حملات سایبری احتمالی دانست. به دلیل ماهیت باز و خاصی که در سیستم های تشخیص و اجتناب از تهاجم مرسوم و سنتی (IDPS) وجود دارد، نمی توان از این سیستم ها برای توسعه در محیط های رایانش ابری استفاده کرد. در این مقاله قصد داریم آخرین فن های مدیریت هشدار و IPDS که توسعه یافته است را موردبررسی قرارداده و آگاهی هایی را در اختیار پژوهشگران قرار دهیم که برای این کار، یک بررسی جامعی را بر روی راه حل های ممکنی که در این زمینه ارائه شده است انجام داده تا بتوانیم در محیط های رایانش ابری، چنین حملاتی را تشخیص داده و از آن ها اجتناب کنیم. با در نظر گرفتن مشخصه های IDPS ها و سیستم های رایانش ابری، یک لیستی از نیازمندی هایی را که برای مدیریت رایانش خودکار و مفاهیم مربوطه ی آن نیاز است ارائه داده ایم همچنین از یک نظریه ی فازی به منظور پاسخ به این نیازمندی ها استفاده نموده ایم.

کلیدواژه:

تشخیص و اجتناب از تهاجم، رایانش ابری، هستی شناسی، تصحیح هشدار، نیازمندی های سیستم

فهرست مطالب

چکیده… ١

١. مقدمه… ٢

١. ١هدف پژوهشی… ٣

١. ٢محدودیت ها و کرانه ی پژوهشی… ۴

٢. هستی شناسی سیستم های تشخیص و اجتناب از تهاجم… ۵

٢. ١لایه ی عملیات… ۶

٢. ٢لایه ی ساختاری… ١٢

٣. IDPS مدرن فعلی… ١۵

٣. ١سیستم اجتناب و تشخیص از تهاجم… ١۵

٣. ٢مدیریت آلارم… ٢٢

۴. سیستم های تشخیص و اجتناب از تهاجم در رایانش ابری… ٢٣

۴. ١مشخصه های سیستم های رایانش ابری… ٢۵

۴. ٢چالش های توسعه ی IDPS در محیط های رایانش ابری… ٢٧

۴. ٣ IDPS مبتنی بر ابری جدید… ٢٨

۴. ۴نیازمندی های… ٣۴

۵. مباحث… ٣٨

۶. نتیجه گیری… ۴٢

خرید با قیمت «32500» تومان

مقالات مشابه